Апостольское послание “Orientale lumen”

Апостольское послание “Orientale lumen”

Апостольское послание Иоанна Павла II “Orientale lumen” (“Свет с Востока”), 2.05.1995

17 марта 2010 | admin 
Комментарии выключены - Далее...

Tydzień I. POWOŁANIE

Tydzień I. POWOŁANIE

REKOLEKCJE Z JANEM PAWŁEM II
Tydzień I. POWOŁANIE
Myślę, że wynik konklawe w dniu 16 października 1978 był zaskoczeniem nie tylko dla mnie! Bóg, który kieruje wydarzeniami, jakie dzieją się w wymiarze zewnętrznym, jest jednak równocześnie Panem serc –i wspiera je od wewnątrz, aby mogły sprostać wydarzeniom, które od zewnątrz, po ludzku, [...]

1 марта 2010 | admin 
Комментарии выключены - Далее...